Tag: Anna Schulz

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU UCZCIŁ ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

MIŁOSIERDZIE GMINY JAK U KONOPNICKIEJ?