Tag: alkohol

O KROK OD TRAGEDII NA LUBUSKIM JEZIORZE?

NIETRZEŹWA EKIPA ŚMIECIARKI W POWIECIE STRZELECKO-DREZDENECKIM