Redakcja Twoje Wieści

Adres do korespondencji: 

Paulina Zych

ul. Skryta 9/3

60-779 Poznań

Wydawca: Paulina Zych