O potrzebie ochrony medalionów, znajdujących się na zabytkowym budynku dawnej fabryki fajansu w Drezdenku przy ul. Niepodległości, wielokrotnie wspominał konserwator zabytków p. Błażej Skaziński, podkreślając przy tym wartość historyczną elementów. Pojawiła się również obawa rychłego zawalenia wyżej wymienionego obiektu, dni medalionów mogły być policzone, dlatego tak ważne było w miarę szybkie działanie związane z ich demontażem i zabezpieczeniem.
Z elewacji budynku fabrycznego dawnej papierni przy ul. Niepodległości w Drezdenku zostały zdemontowane ceramiczne plakiety i medaliony w liczbie ok. 30 sztuk, wykonane ok. 1930 roku wg projektu berlińskiego rzeźbiarza Waltera Sutkowskiego (1890-1983). Ich znaczenie i potrzebę ochrony podkreślali od dawna p. Błażej Skaziński i p. Ewa Kułakowska. Właściciel budynku wspólnie z konserwatorem, dyrekcją muzeum i panią burmistrz Drezdenka ustalili, że miejscem ich przechowywania powinno być Muzeum w Drezdenku. Warunkiem konserwatora był ich demontaż przez wyspecjalizowaną firmę, która odpowiedzialna będzie również za ich konserwację. Wykonawcę wyłonił zarząd Cappa sp. zo.. Demontaż był bardzo trudny technicznie, odbywał się z wysięgnika. Obiekty były zakotwione w murze stalowymi bolcami, a przestrzeń między ceramiką a murem wypełniono dodatkowo twardą zaprawą cementową. Zadanie zostało zrealizowane w przeciągu czterech dni.  
Medaliony będzie można obejrzeć w specjalnej gablocie przed drezdeneckim Muzeum.