Rok szkolny 2020/21 przechodzi do historii. Nastał upragniony dzień wakacji. Mówi się wiele o minionym roku z powodu ciągłego niepokoju związanego ze strachem przed zachorowaniem, edukacją zdalną, hybrydową, trudnościami z łączem internetowym, sprzętem komputerowym, egzaminami ósmoklasistów i maturami. Pojawiały się napięcia, niesprzyjające emocje, zaburzenia psycho-fizyczne i ogólne zmęczenie. Słyszeliśmy o zaburzonych relacjach rówieśniczych, tzw. ,,znikających uczniach”, sfrustrowanych uczniach, rodzicach i nauczycielach. Trzeba spojrzeć na to co było i powiedzieć z dumą: dałem/łam radę, to jest kolejne doświadczenie, które na pewno wiele wniosło i jestem wyposażony/a w nowe doświadczenia. Jeśli tak możesz – to znaczy, że jest to sukces na miarę czasów. Ceni się bowiem osoby, które wychodzą spoza sztywnych ram, są elastyczne, czyli takie, które sprawdzą się w różnych, bardzo często nieoczekiwanie trudnych sytuacjach.

  Każdy ze wspomnianych uzyskał doświadczenie, które na pewno wpłynęło na jego rozwój.  A to rzecz bezcenna! Każda sytuacja problemowa powinna wzmagać w ludziach chęć działania. Tylko osoby, które podejmą trud, podejmą wyzwanie i uruchomią swój potencjał, będą szczęśliwe i na pewno nie usłyszymy od nich: ale nudno… Jak pisze P. Conrad, nuda jest czymś, co łatwiej może odczuć ktoś, kto nie potrzebuje pracować cały czas. Czas pracy właśnie dlatego że jest wypełniony, nie jest nudny.

  Sprostanie wielu zadaniom postawionym przed szkołami nie jest łatwe, ale daje mnóstwo satysfakcji i pozytywnych emocji, kiedy widać zaangażowanie i zadowolenie ucznia. Dlatego też, praca nauczyciela powinna skupiać się na zaplanowanym przeciwdziałaniu pojawiania się nudy w szkole. Oczywiście jest to pojęcie bardzo odmiennie postrzegane przez ucznia i nauczyciela, ale tu się otwieramy na kolejne hasło – relacje. Warto więc mieć na uwadze, aby czynić zajęcia atrakcyjne dla ucznia i nauczyciela tak, by każdy był usatysfakcjonowany i nie robił niczego z poczucia obowiązku, a z potrzeby. Warto więc być otwartym, wyjść z pozycji biurko-tablica-ławka i pozwolić na swobodę ucznia kontrolowaną okiem belfra. A nabycie tzw. kompetencji kluczowych i umiejętności praktycznych, daje naprawdę wiele możliwości. Czasem wystarczy opuścić tylko salkę lekcyjną i dostrzec, co i gdzie mogę wykorzystać, by zrealizować cele lekcji zgodnie z myślą chińskiego filozofa Konfucjusza „Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam,  pozwól mi zrobić, a zrozumiem.” 

    Człowiek najlepiej uczy się bowiem poprzez udział i doświadczanie, poprzez emocje i pytania jakie temu doświadczaniu towarzyszą. Tak jak mówi się, że podróże kształcą, tak zajęcia oparte na  ćwiczeniach, eksperymencie, dramie, łamigłówkach, stacjach zadaniowych itp. są bardzo skuteczne, poprzez zaangażowanie ciała i umysłu. Stąd też pomysł, aby do zajęć z uczniami wykorzystać piękny ogród i wiatę naszej Szkoły Podstawowej w Goszczanowie.

Fot. E. Bogusławska

 Powstałe refleksje i wnioski zostają długo w pamięci, dzięki czemu wdrażamy nabytą wiedzę w życie. A przecież o to chodzi w edukacji.

                                                                                                         

Elżbieta Bogusławska

n-l SP w Goszczanowie