Trening wzmacniania umiejętności emocjonalno-społecznych, czyli warsztaty profilaktyczne w reżimie sanitarnym

  Szkoła odgrywa istotną rolę w promocji i profilaktyce zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Tutaj pobierają naukę, podlegają zabiegom wychowawczym ze strony nauczycieli, nawiązują relacje rówieśnicze. Aby zapewnić optymalne warunki rozwoju dzieciom, należy zadbać nie tylko o to, by radziły sobie w szkole, ale i by doświadczały odpowiedniej ilości ruchu oraz rozwijały kompetencje emocjonalno-społeczne. W przypadku młodych ludzi to właśnie ta placówka często jest jedynym miejscem realizacji tych potrzeb.
W warunkach trwającej pandemii i nauki zdalnej priorytetem powinno być bezpieczeństwo uczniów, ich komfort psychiczny oraz udzielanie uczniom wsparcia, troska o podtrzymywanie dobrych relacji z nauczycielami oraz pomiędzy uczniami.

   W Szkole Podstawowej w Goszczanowie dokładamy wszelkich starań, aby nasi uczniowie czuli się komfortowo.  W tym celu nawiązaliśmy kontakt z Panią Anną Maslej, mediatorem, trenerem umiejętności społecznych, instruktorem treningu mentalnego dla dzieci i młodzieży. W wyniku współpracy 1 marca br. odbyły się w naszej placówce warsztaty dla młodszych klas (I – III) Mediacje rówieśnicze/ wzmacnianie umiejętności u dzieci: radzenie sobie z emocjami/ stresem, różnice w komunikacji żyrafy i szakala/NVC/komunikacja bez przemocy/ asertywność w relacji rówieśniczej. Zajęcia były  pełne emocji, uczniowie niezwykle zaangażowani, chętnie wypowiadali się i przelewali myśli  na papier. Ich prace złożą się na szkolną wystawę. Wkrótce odbędą się warsztaty dla uczniów starszych klas podczas, których będziemy  zachęcać  młodzież do wykorzystania nabytych nowych umiejętności do mediacji/ negocjacji między sobą w konflikcie rówieśniczym na korytarzu szkolnym – „Rozwiązuję konflikt wykorzystując nabyte umiejętności, uczę się poszukiwania rozwiązań, a jeśli nie potrafię to korzystam ze wsparcia wyszkolonego mediatora – Pani pedagog”. Mamy nadzieję, że starsi uczniowie będą tak samo ochoczo pracować, co ich młodsi koledzy, by nauczyć się budować relacje oparte na porozumieniu, tak aby pozytywnie wpływały one na zdrowie psychiczne i fizyczne.

  Serdecznie dziękujemy Pani Annie Maslej za wartościowe warsztaty, które zaowocują
w przyszłości. Asertywną żyrafę na pewno zapamiętamy na długo.:)

Agnieszka Brzóska – Pedagog szkolny