Dziś w Sali Wiejskiej w Trzebiczu odbyły się Mikołajkowy Turniej Szachowy pod patronatem Starosty Strzelecko-Drezdeneckiego.

W turnieju udział wzięło 19 osób. Zawodnicy walczyli w kategoriach chłopców i dziewcząt w grupie zaawansowanej oraz w kategorii początkujących. I miejsce po dogrywce wśród dziewcząt zajęła Zuzia Malinowska, II Oliwia Harasimczyk , III pod dogrywce Nicola Muszak. Wśród chłopców I miejsce zajął Ignacy Śpiołek, II Kacper Szlendak, III Jan Greg . W kategorii początkujących I miejsce Stanisław Malinowski. Wszyscy zawodnicy otrzymali nagrody rzeczowe i medale ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Strzelcach Kraj. oraz sołtysa wsi Trzebicz. Laureaci pierwszych Trzech miejsc w kategoriach otrzymali dodatkowo puchary. Sędziami w Turnieju byli tradycyjnie Pan Henryk Pieluszczak i Zbigniew Smogur. Dziękujemy i gratulujemy wszystkim pasji grube szachy.

Paulina Pieluszczak-Suchodolska