Dnia 31.10.2019 r. zostało ogłoszone zamówienie publiczne na zimowe utrzymanie dróg i chodników, w efekcie wpłynęła tylko jedna oferta na I część zamówienia, a więc na zimowe utrzymanie dróg i chodników w mieście. Co z sołectwami? O tym, między innymi, debatowano dziś na posiedzeniu komisji w Urzędzie Miejskim Drezdenko. 

Źródło: http://drezdenko.esesja.pl/posiedzenie/cd423fda-55c1-4?fbclid=IwAR1VtM8KEFAo4g5k11L6-AcnbcXB5TAF28NNQq0W8YH3FRT4g8CXbfJAuLY
Źródło: http://drezdenko.esesja.pl/posiedzenie/cd423fda-55c1-4?fbclid=IwAR1VtM8KEFAo4g5k11L6-AcnbcXB5TAF28NNQq0W8YH3FRT4g8CXbfJAuLY

Radny Dariusz Krysa: – Otrzymaliśmy informację o rozstrzygnięciu przetargu na zimowe utrzymanie dróg i mamy taką informację, że tylko na terenie miasta będzie odśnieżanie, bo nie zgłosili się inny oferenci. Czy może pani powiedzieć coś więcej na ten temat?

Burmistrz Karolina Piotrowska: – Tak, zostało faktycznie rozpisane postępowanie przetargowe na zimowe utrzymanie dróg. Podzielone jest ono zawsze na III części:  miasto, a tereny wiejskie podzielone są na III części, gdyż jeden zespół może nie objąć całej gminy. Od wielu lat do tego przetargu stawało nasze przedsiębiorstwo PGKiM, zimowe utrzymanie dróg wiejskich miała prywatna firma, która w tym roku przestała prowadzić działalność. Siłą rzeczy nie przystąpiła do przetargu. Nie ukrywam, że jest to problem: o ile z gminy mamy ubezpieczone miasto, o tyle gminę nie. Teraz przede wszystkim chcieliśmy rozeznać temat, jak to wygląda w innych gminach, czy być może są firmy jeszcze, do których warto by było podzwonić z innych gmin i może podjęłyby się tego zadania i tutaj pani Ola wykonała mnóstwo telefon rozeznając rynek. Padło pytanie, czy jest zasadne rozpisywać jeszcze raz przetarg, czy jest szansa na jakiegokolwiek oferenta w tej sytuacji? Nie wygląda to dobrze. Musimy poszukać innego rozwiązania. Przede wszystkim będziemy negocjować z PGKiM’em , czy nie chciałby poszerzyć swoich możliwości sprzętowych, żeby móc przejąć jeszcze więcej zadań. Po drugie: będziemy musieli poszukać wyjścia awaryjnego, które kilka lat temu się w miarę spisało, PRÓBĘ PODPISANIA UMÓW Z ROLNIKAMI, KTÓRZY MAJĄ MOCE PRZEROBOWE, MAJĄ CIĄGNIKI I MOŻLIWOŚCI ABY TUTAJ NA ZLECENIE REALIZOWAĆ USŁUGI, bo newralgicznym punktem jest tutaj odśnieżenie tras naszego autobusu szkolnego. Spotkanie z sołtysami mamy w środę przed sesją, więc poruszę ten temat. 

Życzyć zatem należy sobie i całej gminie, aby ta zima była łaskawa i jeszcze trochę wstrzymała się z opadami śniegu.

Paulina Zych