Dzień: 12 listopada 2019

WSPANIAŁE ŚWIĘTO PATRIOTYCZNE W DREZDENKU