Trudno zliczyć, jak wiele osób zawdzięcza im życie. W Dzień Ratownictwa Medycznego nie tylko warto podziękować im za to, że zawsze przybywają na pomoc, ale samemu nauczyć się udzielać pierwszej pomocy. Na co dzień nie zawsze jest możliwość, aby podkreślić profesjonalizm, ogromną wiedzę, która jest ciągle uzupełniana wielkim wysiłkiem, zaangażowanie, bez którego nie ma empatii.

Święto Ratownictwa jest idealną okazją, by głośno powiedzieć, że drezdeneccy ratownicy mają na swoim koncie wiele sukcesów zawodowych osiągniętych pod wielką presją czasu i odpowiedzialności za ludzkie życie.

Fot. Katarzyna Jenek.

Święto stało się okazją do tego, aby nauczyć dzieci z Publicznego Przedszkola w Drezdenku pierwszej pomocy. Przedszkolaki dowiedziały się, jak należy sprawdzić, czy poszkodowany jest przytomny oraz w jaki sposób wezwać pomoc i co najważniejsze, jak rozmawiać przez telefon z dyspozytorem pogotowania ratunkowego.  Zajęcia obrały ciekawą formę praktycznych ćwiczeń na fantomie. Początkowo dzieci przyglądały się czynnościom wykonywanym przez ratownika, aby następnie samodzielnie udzielać pomocy pod bacznym okiem instruktora. A przyznać należy, iż zarówno maluchy jak i starsze dzieci bardzo chętnie przystępowały do czynności resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Spotkanie miało na celu kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postaw oraz zapoznanie najmłodszych z podstawowymi czynnościami ratowniczymi w wypadku zagrożenia życia i zdrowia– mówi Krzysztof Sowała, wykwalifikowany ratownik medyczny prowadzący spotkanie z dziećmi.

Zdobyta wiedza sprawiła, że dzieci poczuły się małymi ratownikami. Dzięki temu wiedzą, że nie należy się bać udzielać pierwszej pomocy i potrafią to zrobić w sposób prawidłowy. Przedszkolaki obejrzały ponadto sprzęt medyczny oraz wyposażenie karetki pogotowia. Dzięki takim spotkaniom wiemy, że dzieci nie maja wewnętrznej obawy, aby udzielać pierwszej pomocy.

To ważne, gdyż niejednokrotnie mały bohater uratował życie swoim najbliższym. Ważne jest, aby podstawowe informacje przypominać i utrwalać, gdyż my dorośli czasami sami zastanawiamy się jaki jest numer telefonu pogotowia? Superbohaterowie z Przedszkola Publicznego znają nie tylko numer alarmowy, ale potrafią profesjonalnie pomóc. W dniu święta Ratownictwa życzymy wszystkim Ratownikom Szpitala Powiatowego w Drezdenku mniej wyjazdów do chorych, a więcej do uśmiechniętych dzieci w celu przeprowadzenia zajęć edukacyjnych. 

Katarzyna Jenek